Nabídka povinně-volitelných předmětů, které zajišťuje katedra psychologie, byla pro tento semestr zvýšena. Kapacitu jsme navýšili na maximum. Přesto došlo k naplnění předmětů.

Kapacita odpovídá počtu studujících, ale bohužel proto, že někteří se přihlašují do 3-4 předmětů, ve výsledku není kapacita dostatečná. Bohužel další předměty momentálně otevírat nemůžeme.

Prosím všechny, kdo jsou přihlášeni ve více předmětech, aby přepustili svá místa ostatním.

Zároveň prosím všechny, kterým chybí splnění předmětů a chystají se ke státnicím v lednu, aby kontaktovali dr. Špačkovou (klara.spackova@pedf.cuni.cz). Pokusí se je po domluvě s vyučujícími zapsat nad rámec stávající kapacity.

V letním semestru budeme otevírat další povinně-volitelné předměty z aktuální nabídky, takže všichni budou mít možnost získat dostatečný počet kreditů tak, aby nebylo nutné prodlužovat studium.

Děkujeme za pochopení,

Irena Smetáčková