Katedra psychologie PedF UK ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností vás zvou na: Konferenci Den se školní psychologií

Datum: 21. 1. 2021 Čas: 10,00 – 16,00

Místo konání: Pedagogická fakulta UK, Myslíkova 7, Praha 1 nebo online podle aktuálně platných opatření (setkání by proběhlo v aplikaci Zoom)

TÉMA KONFERENCE: “Proměny a dilemata práce školních psychologů

V posledním roce jsme byli nuceni čelit novým skutečnostem, které přinesly celou řadu změn i do škol. Školy se musely adaptovat na distanční vzdělávání, žáci a rodiče byli vystaveni mnoha krizovým situacím, nouzovému stavu, existenčním problémům nebo strachu o život svých blízkých. Měnila se s tím i pozice a náplň práce školních psychologů. Rádi bychom se tedy zaměřili na změny, nové požadavky a poznatky, ale i přetrvávající dilemata a problémy této profese. Necílíme tedy pouze na zkušenosti z období spojeným s COVID-19, ale také na náročné situace, se kterými se psychologové ve své práci běžně setkávají.

Aktivní vystoupení na konferenci: Pokud se ve své praxi věnujete některému z uvedených témat, oceníme vaše zkušenosti! Neváhejte se přihlásit a vystoupit se svým příspěvkem v rozsahu cca 20 minut, je možné připravit i interaktivní workshop cca na 60 minut.

Anotace příspěvků zasílejte do 15. 1. 2021 mailem na: hana.sotakova@pedf.cuni.cz

Přihláška na konferenci zde: https://forms.gle/vRYBgz1nkiw8HRiW7

Uzávěrka přihlášek: 10. 1. 2021 nebo při naplnění kapacity

Informační leták zde: Den_2021