< návrat zpět

Mgr. Aneta Boháčová

Email: anetabo@seznam.cz

Název disertační práce: Osobnostně-situační konstelace nudy

Školitel: doc. PhDr. Pavelková Isabella, CSc.