< návrat zpět

PhDr. Veronika Francová


Email: vefr@centrum.cz


Název disertační práce: Specifika komunikace v asymetrických vztazích

Školitel: PhDr. Miroslav Rendl, CSc.

Výuka: Pedagogická a sociální psychologie II, více v odkaze na SIS: Vyučované předměty