SPD

Aktuality:

Dne 23. března 2017 proběhlo katedrové kolo Studentských psychologických dnů. Letošní rok byl výjimečný vysokou účastí soutěžících - porota vybírala ze 12 zajímavých příspěvků.

První místo obsadila Martina Halmlová, druhé místo získala Nikola Minarčíková, jako třetí se umístila Denisa Urbanová. Bodové hodnocení bylo velmi těsné, můžeme pogratulovat všem zúčastněným. Martina s Nikolou budou naši katedru reprezentovat na mezinárodním kole Studentských psychologických dnů, které se bude konat 26.-27. dubna 2017 v Ostravě. Držíme palce.

Studující na katedře psychologie PedF UK jsou různými způsoby podporováni ve svých odborných aktivitách, ať již při sbírání praktických zkušeností, nebo při badatelské práci. Velmi důležitou úlohu v životě katedry mají „Studentské psychologické dny".

SPD představují již více než desetiletou tradici každoročních soutěžních konferencí, které umožňují porovnat nejlepší vědecké počiny studentek a studentů psychologie. Soutěž má dvě kola - katedrové a mezinárodní. Katedrové kolo se koná na začátku letního semestru každého akademického roku. Přihlásit se do něj mohou všichni studující naší katedry se svým odborným textem. Práce a jejich ústní prezentace jsou hodnoceny porotou. Tři vítězné práce získávají finanční a knižní odměny. Dvě nejlepší práce jsou následně nominovány do mezinárodního kola soutěžní konference, kterého se účastní všechny katedry psychologie z České a Slovenské republiky. Účast na katedrové a zejména na mezinárodní soutěžní konference bývá výjimečnou a cennou zkušeností.

Naše katedra hostila Studentské psychologické dny v roce 2004 a v roce 2009.

Kromě SPD se studující naší katedry také pravidelně účastní dalších fakultních, univerzitních i celorepublikových soutěží, v nichž často získávají ocenění.