< návrat zpět

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.

Email: veronika.martanova@pedf.cuni.cz

Místnost: 407


Vzdělání a praxe

Je absolventkou PedF UJEP ústí nad Labem oborů český jazyk a dějepis prostřední školy a PedF UK Praha oborů psychologie a speciální pedagogika, nyní postgraduální studium tamtéž. Pracovala jako lektorka primární prevence, později jako etoped v SVP. Nyní je psycholožkou v IPPP ČR a v PPP pro Prahu 6. Přednáší na FF UK Praha. Věnuje zejména problematice dětského poradenství a otázkám primární prevence ve školách.

* Pětiletá praxe v oboru primární prevence v Prev-Centru o.s., akreditovaný kurz primární prevence tamtéž (100 hod.)
* 2002-2008 Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (600 hod.), ukončen závěrečnou prací a zkouškou, certifikát akreditovaného Gestalt terapeuta

Výuka

více v odkaze na SIS: Vyučované předměty

Realizované výzkumy a projekty

* soukromá terapeutická praxe s dětmi i dospělými
* vedení terapeutických skupin dětí i jejich rodičů
* lektorování v rámci specializačního studia výchovných poradců (PedF UK), školních metodiků prevence (PedF UK a 1. LF UK) a asistentů pedagoga (IPPP ČR)
* 2008 úvodní kurz rozhovorů
* účast v řadě projektů JPD, ESF

Publikace

* Užití prvků Gestalt terapie v pedagogicko-psychologickém poradenství I. Zpravodaj. Pedagogicko-psychologické poradenství č. 46. IPPP ČR, Praha 2006.
* Užití prvků Gestalt terapie v pedagogicko-psychologickém poradenství II. Zpravodaj Pedagogicko-psychologické poradenství č. 47. IPPP ČR, Praha 2006.
* Užití prvků Gestalt terapie v pedagogicko-psychologickém poradenství III. Zpravodaj. Pedagogicko - psychologické poradenství č. 48. IPPP ČR, Praha 2007.
* Primární prevence užívání návykových látek. In: Učební texty ke specializačnímu studiu pro školní metodiky prevence. Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Praha 2007.
* Role učitele ve vedení třídy. In: Učební texty ke specializačnímu studiu pro školní metodiky prevence. Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Praha 2007.
* Spolupráce školního metodika prevence s pedagogicko - psychologickou poradnou. In: Učební texty ke specializačnímu studiu pro školní metodiky prevence. Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Praha 2007.
* Certifikace programů primární prevence. Adiktologie, roč. 2006
* Rigorózní práce Užití prvků Gestalt terapie v pedagogicko-psychologickém poradenství s důrazem na vývoj poradenského procesu, nepublikováno.

Další informace

* Prezentace na kongresech a sympoziích: Poradenský psycholog - diagnostik a/nebo terapeut, Poradenské dny, Seč, podzim 2006; Workshopy na Konferenci primární prevence rizikového chování, 2006, 2007, 2008 (2007 ocenění za nejlepší workshop)