< návrat zpět

Slabé stránky strukturovaného studia psychologie na UK v Praze - PedF (Rozvojový projekt UK v Praze - PedF; v rámci RP MŠMT ČR 2008 - 6. Program na podporu odstranění slabých stránek školy) 2008 - 2008

Hlavní řešitel: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.

Spoluřešitelé: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.; PhDr. Richard Braun; Mgr. David Doubek, Ph.D.; PhDr. Josef Duplinský, CSc.; MUDr. Hana Fifková; PhDr. Petr Goldmann; PhDr. Zuzana Hadj-Moussová; PhDr. Daniel Heller; prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.; PhDr. Karel Hnilica, CSc.; doc. Dr.Phil. Vladimír Hrabal, CSc.; Mgr. Radovan Hrubý; doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.; PhDr. Mgr. Zuzana Hubinková, Ph.D.; Mgr. Eva Chalupová; PhDr. Zdeňka Chovancová; doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.; PhDr. Pavlína Janošová, Ph.D.; PhDr. Ivana Kubešová; doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.; PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.; Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.; Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.; Mgr. Gabriela Málková, Ph.D.; PhDr. Veronika Martanová; doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.; doc. PhDr. Věra Pokorná; PhDr. Marek Preiss; PhDr. Jana Procházková; PhDr. Miroslav Rendl, CSc.; PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.; PhDr. Hana Sotáková; PhDr. Tereza Soukupová; Alena Škaloudová, Ph.D.; PhDr. Vladimíra Šťastná; MUDr. Pavla Sýkorová; prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.; Mgr. Vladimír Vavrda Ph.D.; PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.

Anotace:

V roce 2005 proběhl na PedF UK přechod na strukturované studium psychologie. Studijní program Psychologie 7701 byl v bakalářském studiu akreditovaný do roku 2009; v akademickém roce 2009/2010 se otvíral první ročník navazujícího magisterského studia. U příležitosti těchto změn bylo třeba učinit nezbytné kroky vedoucí k posílení integrace všech součástí studijního programu. V rámci rozvojového projektu byly vypracovány sylaby 83 kurzů studijního programu psychologie (Bc i Mgr) zajišťovaných katedrou psychologie a tyto byly projednané na katedrových odborných seminářích. Na základě jednání čtyř katedrových odborných seminářů k sylabům v rámci jednotlivých modulů (teoretický, metodologický, edukační, klinický) byl vypracovaný text Koncepce optimalizačních úprav Studijního programu psychologie při jeho reakreditaci. Na základě jedné části jednotné osnovy sylabů byl zpracovaný text Koncepce elektronických studijních textů.