< návrat zpět

Development of Norwegian-Czech Project (Concerning Prevention of Sexual Harassment in University Environment ) B/CZ0046/3/0042 2010 - 2010

Hlavní řešitel: PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.

Anotace:

Cíl projektu:

Projekt směřuje k navázání spolupráce s norskými výzkumnými organizacemi na poli genderové rovnosti ve vzdělávání a k přípravě budoucího společného projektu.

Průběh projektu:

V rámci projektu byla podpořena studijní cesta řešitelského týmu do Osla, kde probíhalo jednání se zástupkyněmi/zástupci výzkumných organizací, s nimiž byl navázán kontakt již v předcházející e-mailové komunikaci. Během jednání jsme podrobně diskutovali témata, kterým by se mohl věnovat budoucí společný projekt. Užší spolupráce byla navázána s prof. O. Holterem a dr. A. Rothing (Centre for Gender Research, University of Oslo) a dále s dr. C. Engeland (Institute for Work). Projekt k podání do grantové soutěže Norských fondů a Evropských sociálních fondů bude připraven do začátku roku 2011.

PŘEHLED INSTITUCÍ ZABÝVAJÍCÍCH SE GENDEROVOU ROVNOSTÍ V NORSKU

Skandinávské země tradičně věnují velkou pozornost genderové rovnosti. Pro snazší orientaci v organizacích, výzkumech a projektech slouží následující webové stránky.

Hlavním rozcestníkem je organizace KILDEN- Norwegian Information and Documentation Centre for Womens Studies and Gender Research, kterou finančně podporuje několik vládních institucí za účelem shromažďování informací o aktivitách v oblasti genderové rovnosti a jejich další šíření v rámci i za hranice Norska.

KILDEN spravuje webové stránky www.gender.no, které poskytují souhrnné informace o výzkumech v oblasti genderu a prosazování genderové rovnosti. Dále nabízí anglicky psaný newsletter, který si můžete zdarma objednat k zasílání na adrese post@gender.no.

Mezi výzkumnými organizacemi patří k nejvýznamnějším Centre for Gender Research, University of Oslo a dále Nordic Gender Institute.

V politické oblasti jsou klíčové následující tři instituce: Equality and Anti-discrimination ombud, Ministry of Children, Equality and Social Inclusion a The Research Council of Norway.