Vyučující


Konzultační hodiny: pro všechny vyučující souhrnně uvedeny v sekci "Aktuality" na hlavní stránce (není-li vyučující v seznamu zahrnut, kontaktujte jej na email)

odkaz zde: Konzultační hodiny - ZS 2018/2019


doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Vedoucí katedry

PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.

Zástupkyně vedoucí katedry

PhDr. Hana Sotáková

Tajemnice katedry

Maria Bůchová

Sekretářka katedry

PhDr. Dana Bittnerová, CSc.

Interní vyučující

Mgr. David Doubek, Ph.D.

Interní vyučující

PhDr. Veronika Francová

Interní vyučující

PhDr. Petr Goldmann

Interní vyučující

Mgr. Radka High, Ph.D.

Interní vyučující

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.

Interní vyučující

PhDr. Radovan Hrubý

Interní vyučující

doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.

Interní vyučující

doc. PhDr. Vladimír Chrz, CSc.

Interní vyučující

PhDr. Miroslav Klusák, CSc.

doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.

Interní vyučující

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Interní vyučující

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.

Interní vyučující

PhDr. Anna Páchová, Ph.D.

Interní vyučující

doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.

Interní vyučující

PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.

Interní vyučující

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.

Interní vyučující

PhDr. Miroslav Rendl, CSc.

Interní vyučující

PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

Interní vyučující

PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.

Interní vyučující

Mgr. Alena Škaloudová, Ph.D.

Interní vyučující

PhDr. Klára Špačková, Ph.D.

Interní vyučující

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Interní vyučující

doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.

Interní vyučující

PhDr. Hana Valentová

Interní vyučující

PhDr. Lidmila Valentová, CSc.

Interní vyučující

Mgr. Iva Bajgarová

Externí vyučující

MUDr. Hana Fifková

Externí vyučující

PhDr. Mgr. David Heider, PhD.

Externí vyučující

prof. PhDr. Vladimír Hrabal, CSc.

Externí vyučující

PhDr. Barbora Lucká, Ph.D.

Externí vyučující

Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.

Externí vyučující

PhDr. Lucie Myšková, PhD.

Externí vyučující

doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

Externí vyučující

PhDr. Luděk Vajner

Externí vyučující

PhDr. Veronika Vitošková, PhD.

Externí vyučující

Mgr. Jana Adámková

Interní doktorandka

Mgr. Magda Bartošková

Interní doktorandka

Mgr. et Mgr. Veronika Bláhová

Interní doktorandka

Mgr. Aneta Boháčová

Interní doktorandka

Mgr. Lenka Brožková

Interní doktorandka

PhDr. Veronika Buriánová

Interní doktorandka

Mgr. MgA. Markéta Čermáková

Interní doktorandka

Mgr. Dominika Drahovzalová

Interní doktorandka

Mgr. Monika Holečková

Interní doktorandka

Mgr. Lenka Horková

Interní doktorandka

Mgr. Zuzana Janotková

Interní doktorandka

PhDr. Petra Kacafírková

Interní doktorandka

Mgr. Josef Krejčí

Interní doktorand

PhDr. Ivana Křížová

Interní doktorandka

Mgr. et Mgr. Olga Kučerová

Interní doktorandka

Mgr. Jan Lazar

Interní doktorand

Mgr. Anna Mašková

Interní doktorandka

Mgr. Kateřina Mayerová

Interní doktorandka

Mgr. et Mgr. Tereza Medřická

Interní doktorandka

Mgr. Lucie Michálková

Interní doktorandka

Mgr. Hana Novotná

Interní doktorandka

Mgr. Jakub Onder

Interní doktorand

PhDr. Mgr. Barbora Pánková

Interní doktorandka

PhDr. Mgr. Eva Pecha Šimotová

Interní doktorandka

Mgr. et Mgr. Michaela Pejchalová

Interní doktorandka

Mgr. Kristina Pernicová

Interní doktorandka

Mgr. Daniela Pokorná

Interní doktorandka

Mgr. Kateřina Pražáková

Interní doktorandka

Mgr. Eva Richterová

Interní doktorandka

Mgr. Johana Růžičková

Interní doktorandka

Mgr. Radovan Slavík

Interní doktorand

Mgr. Hana Studená

Interní doktorandka

Mgr. Kateřina Šámalová

Interní doktorandka

Mgr. et Mgr. Petra Šedinová

Interní doktorandka

Mgr. Michaela Titmanová

Interní doktorandka

Mgr. Marián Vanek

Interní doktorand

Mgr. Michal Voldřich

Interní doktorand

Mgr. Karolína Voldřichová

Interní doktorandka

Mgr. Anna Vozková

Interní doktorandka