< návrat zpět

Faktorová analýza (FRVŠ 2010 F5 504) 2010 - 2010

Hlavní řešitel: Alena Škaloudová, Ph.D.

Anotace:

Faktorová analýza je součástí kurzu Statistika pro pokročilé navazujícího magisterského studijního programu Psychologie a kurzu Metody empirického výzkumu pedagogických a psychologických jevů pro studenty doktorského studia.

Cílem projektu je vytvořit studijní materiál multimediálního charakteru, který bude na konkrétním příkladě metodu faktorové analýzy ilustrovat. Přiblíží metody explorační a konfirmační faktorové analýzy a propojí počítačový výstup faktorové analýzy z programu SPSS se slovním komentářem. Důraz bude kladen na porozumění a interpretaci výsledků.

Výsledek projektu bude volně přístupný na stránkách Katedry psychologie Pedagogické fakulty UK.