< návrat zpět

Morální vývoj předškoláků a školáků - jeho paradigmatické výzvy dle J. Piageta a jeho pokračovatelů (GA ČR P407/10/0807) 2010 - 2012

Hlavní řešitel: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.

Spoluřešitelé:

Anotace:

Hlavním cílem a výstupem projektu je kniha "Morální vývoj předškoláků a školáků - paradigmatické výzvy dle J. Piageta a jeho pokračovatelů" - prezentující paradigmatické experimenty a jejich variace. Sloužit bude zájemcům o piagetovskou teorii v ČR - psychologům, pedagogům, učitelům. Teoretická práce na klasifikaci a organizaci sbírky paradigmatických experimentálních úkolů a jejich variací, nashromážděných ve výzkumu dle Piagetova pojetí či vůči němu, bude sama o sobě příspěvkem k práci na ekvilibriu v provázanosti mezi pojmy „univerzální stádia - operace - horizontální skluz (decalage)"; potažmo k piagetovské teorii. Zároveň budou získané poznatky připraveny pro budoucí terénní výzkum dětské morálky v jejich hrách - jiných kategorií než Piagetovy paradigmatické Kuličky. Po tomto výzkumu volají závěry z našeho předchozího výzkumu her dětí školního věku.