< návrat zpět

doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Telefon: 519
Email: Irena.Smetackova@pedf.cuni.cz
Místnost: 408
Konzultační hodiny: sekce "Aktuality" na hlavní stránce

Vzdělání a praxe
• 1994-2000: Pedagogická fakulta UK v Praze, obor psychologie - pedagogika, magisterské studium
• 1996-2002: Filosofická fakulta UK v Praze, obor sociologie, magisterské studium
• 2002-2008: Pedagogická fakulta UK v Praze, obor pedagogická psychologie, doktorské studium
• 1999-2001: Odborné učiliště, Praha 4, učitelka občanské nauky
• 2001-2003: Pedagogicko-psychologická poradna, Praha 9 a Praha 10, psycholožka
• 2000-2004: ústav pro informace ve vzdělávání (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání), analytička v oblasti pedagogických výzkumů
• 2004-dosud: Katedra psychologie Pedagogické fakulty UK v Praze, odborná asistentka


Vyučované předměty

více v odkaze na SIS: Vyučované předměty


Výzkumy a projekty

2011-2013: výzkum Nerovné podmínky škol – nerovné podmínky žáků, projekt GAČR, hlavní řešitel PhDr. D. Greger, Ph.D.

2011-2014: výzkum Kritická místa matematiky na základní škole – analýza didaktických praktik učitelů, projekt GAČR, hlavní řešitelka Doc. RNDr. N. Stehlíková, CSc.

2009-2011: výzkum Nové formy setkávání mezi rodinou a školou, projekt GAČR, hlavní řešitelka PhDr. I. Viktorová, CSc.

2008-2010: výzkum Sexuální obtěžování na vysokých školách - výskyt a vnímání, veřejná zakázka MšMT, řešitelská instituce Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (spoluředitel/ka Ing. P. Pavlík, Ph.D., Mgr. K. Kolářková, Ph.D.)

2005-2008: obsahová koordinace programu Vzdělávání v projektu Prolomit vlny, Otevřená společnost, o.p.s., výstupy: Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství; Příručka pro genderově citlivé vedení škol

2005-2008: odborná spolupráce v projektu Kvalita I, pracovní úkol Pedagogické portfolio jako nový způsob školního hodnocení, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT

2004-2005: vedení výzkumného projektu Genderové aspekty přechodu žáků mezi vzdělávacími stupni, projekt financovaný MšMT a realizovaný Sociologickým ústavem AV ČR, výstup: výzkumná zpráva Genderové aspekty přechodu žáků mezi vzdělávacími stupni

2003-2005: koordinace projektu Gender ve škole, Otevřená společnost, o.p.s., výstupy: Gender ve škole - příručka pro vyučující předmětů občanská výchova, občanská nauka a základy společenských věd na základních a středních školách; Gender ve škole - příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele


Přehled o nejvýznamější publikační činnosti

  • SMETACKOVA, Irena. Roots of Math in Preschool Play Activities: Gender Still Does Matter. International Journal of Social Science and Humanity. 2015, roč. 5, č. 12, s. 990-997.
  • VIKTOROVÁ, Ida a Irena SMETÁČKOVÁ. Žákovské knížky - neviditelná samozřejmost. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2014.
  • SMETÁČKOVÁ, Irena. Domácí příprava v matematice (na pozadí vztahu mezi rodinou a školou). Pedagogika. 2014, roč. 44, č. 2, s. 212-225.
  • SMETÁČKOVÁ, Irena. Společné, či oddělené vzdělávání dívek a chlapců? Zahraniční nálezy a pohled českých žáků/yň. Pedagogická orientace. 2013, roč. 23, č. 5, s. 717-733.
  • SMETÁČKOVÁ, Irena. Fenomén stereotype threat a jeho vliv na školní výkony. Orbis Scholae. 2012, roč. 6, č. 3, s. 11-26.
  • SMETÁČKOVÁ, Irena a Petr PAVLÍK. Sexuální obtěžování na vysokých školách: Teoretické vymezení, metodologický přístup, výzkumné výsledky. Sociologický časopis. 2011, roč. 47, č. 2, s. 361-386.
  • SMETÁČKOVÁ, Irena. Běžný den v životě žen a mužů - představy dívek a chlapců o vlastní budoucnosti. Studia Paedagogica. 2010, roč. 15, č. 1, s. 41-57.
  • SMETÁČKOVÁ, Irena a Richard BRAUN. Homofobie v žákovských kolektivech. Praha: Úřad vlády ČR, 2009.