Archiv diagnostických pomůcek

Katedra psychologie nabízí pro studentky a studenty archiv diagnostických pomůcek.

Aktuální otevírací doba v ZS 2017/18 je:

Liché týdny: středa 10.30 - 11.30
Sudé týdny: také středa 10.30 - 11.30

Archiv zpřístupňují:

Bc. Adéla Tanzerová (zpřístupňování archivu) - A.Tanzerova@seznam.cz
Mgr. Lucie Michálková (zpřístupňování archivu) - lucka08@gmail.com
Mgr. Ivana Křížová (správa archivu) - ikrizova@seznam.cz

Diagnostické pomůcky je možné zapůjčit prezenčně.

Pro potřeby vypracování bakalářských a diplomových prací je možné absenční zapůjčení diagnostických pomůcek proti podpisu studenta a zaručení se vedoucího práce.

Všechny absenční výpůjčky zaznamenejte do přiloženého sešitu.

Archiv je přístupný pouze studentům a vyučujícím z Katedry psychologie Pedf UK


Seznam diagnostických pomůcek

Katalog a popis diagnostických testů