Archiv diagnostických pomůcek

Katedra psychologie nabízí pro studentky a studenty archiv diagnostických pomůcek.

Ve zkouškovém období nemá archiv pravidelné otevírací hodiny. Pro termín zpřístupnění proto kontaktujte zodpovědné osoby (viz níže).

Od začátku letního semestru opět bude zavedena pravidelná otevírací doba, která bude zveřejněna zde.

Archiv zpřístupňují:

Bc. Adéla Tanzerová (zpřístupňování archivu) - A.Tanzerova@seznam.cz
Mgr. Lucie Michálková (zpřístupňování archivu) - lucka08@gmail.com
Mgr. Ivana Křížová (správa archivu) - ikrizova@seznam.cz

Diagnostické pomůcky je možné zapůjčit prezenčně.

Pro potřeby vypracování bakalářských a diplomových prací je možné absenční zapůjčení diagnostických pomůcek proti podpisu studenta a zaručení se vedoucího práce.

Všechny absenční výpůjčky zaznamenejte do přiloženého sešitu.

Archiv je přístupný pouze studentům a vyučujícím z Katedry psychologie Pedf UK


Seznam diagnostických pomůcek

Katalog a popis diagnostických testů