Archiv diagnostických pomůcek

Katedra psychologie nabízí pro studentky a studenty archiv diagnostických pomůcek.

Otevírací doba archivu v zimním semestru 2018/19
Sudý týden: čtvrtek 12.30 - 14.00 - Mgr. Lucie Michálková
Lichý týden: pondělí 14.30 - 16.00 - Kateřina Mašková
Během zkouškového období a prázdnin není archiv pravidelně zpřístupňován.

Kontaktní údaje:
Kateřina Mašková (zpřístupňování archivu) - kac.maskova@gmail.com
Mgr. Lucie Michálková (zpřístupňování archivu) - lucka08@gmail.com
PhDr. Ivana Křížová (správa archivu) - ikrizova@seznam.cz

Diagnostické pomůcky je možné zapůjčit prezenčně.

Pro potřeby vypracování bakalářských a diplomových prací je možné absenční zapůjčení diagnostických pomůcek proti podpisu studenta a zaručení se vedoucího práce. K tomu slouží formulář dostupný na sekretariátu katedry a také zde:

Formulář pro absenční výpůčku diagnostické pomůcky

Všechny absenční  výpůjčky se zaznamenávají do přiloženého sešitu.

Archiv je přístupný pouze studentům a vyučujícím z Katedry psychologie Pedf UK.


Seznam diagnostických pomůcek

Katalog a popis diagnostických testů