Archiv diagnostických pomůcek

Archiv je pravidelně přístupný v těchto termínech akademického roku (mimo prázdniny a zkouškové období):

Sudé týdny: čtvrtek 14. 20 - 15. 20

Liché týdny: čtvrtek 10.45 - 11.45


Diagnostické pomůcky je možné zapůjčit prezenčně.

Pro potřeby vypracování bakalářských a diplomových prací je možné absenční zapůjčení diagnostických pomůcek proti podpisu studenta a zaručení se vedoucího práce.

Všechny absenční výpůjčky zaznamenejte do přiloženého sešitu.

Archiv je přístupný pouze studentům a vyučujícím z Katedry psychologie Pedf UK

Kontakty:

PhDr. Ivana Křížová (správa archivu) - ikrizova@seznam.cz

Bc. Adéla Tanzerová (zpřístupňování archivu) - A.Tanzerova@seznam.cz

Bc. Anna Frombergerová (zpřístupňovní archivu) - anna.frombergerova@gmail.com


Seznam diagnostických pomůcek

Katalog a popis diagnostických testů