Archiv diagnostických pomůcek

Katedra psychologie nabízí pro studentky a studenty archiv diagnostických pomůcek.


V letním semestru 2017/2018 bude archiv diagnostických pomůcek mít pravidelné otevírací hodiny ve čtvrtek 11:30-13:00.

Pro domluvu termínu proto kontaktujte Bc. Adélu Tanzerovovou (sudé týdny) a Mgr. Lucii Michálkovou (liché týdny).


Archiv zpřístupňují:

Bc. Adéla Tanzerová (zpřístupňování archivu) - A.Tanzerova@seznam.cz
Mgr. Lucie Michálková (zpřístupňování archivu) - lucka08@gmail.com
Mgr. Ivana Křížová (správa archivu) - ikrizova@seznam.czDiagnostické pomůcky je možné zapůjčit prezenčně.

Pro potřeby vypracování bakalářských a diplomových prací je možné absenční zapůjčení diagnostických pomůcek proti podpisu studenta a zaručení se vedoucího práce.

Všechny absenční výpůjčky zaznamenejte do přiloženého sešitu.

Archiv je přístupný pouze studentům a vyučujícím z Katedry psychologie Pedf UK


Seznam diagnostických pomůcek

Katalog a popis diagnostických testů