< návrat zpět

Mgr. Hana Studená

Email: studenahanka@seznam.cz

Název disertační práce: Sociální determinanty rozvoje hudebního zájmu a talentu

Školitel/ka: doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.

Témata odborného zájmu: hudební talent, vývoj hudebního zájmu, muzikoterapie, senioři