< návrat zpět

Mgr. Anna Mašková


Email: maskova.anna@post.cz

Název disertační práce: Vztah delikvence a školy

Školitelka: PhDr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D.

Témata odborného zájmu: oblast pedagogické psychologie/ školní psychologie, vývojové psychologie- mladiství a dospívající