< návrat zpět

Mgr. Josef Krejčí


Email: krejci.jo@email.cz


Název disertační práce: Účinné faktory vývoje v životních příbězích (ex)uživatelů metamfetaminu

Školitel: doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.

Témata odborného zájmu: Adiktologická tématika - výzkumy skryté populace, úzdrava bez léčby; narativní přístup; analýza filmového materiálu/knih/deníků atp.; psychologické poradenství (především předléčebné intervence a práce s motivací).