< návrat zpět

Mgr. Radka High


Email: radka.high@gmail.com


Výuka:

více v odkaze na SIS: Vyučované předměty

Témata odborného zájmu: časová perspektiva, motivace k učení, nadané děti

Název disertační práce: Diagnostika časové perspektivy u středoškolské mládeže

Školitelka: Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.