< návrat zpět

Mgr. Magda Bartošková


Email: magda.bartoskova@nudz.cz


Název disertační práce: Vliv negativního afektu na komplexní analytické kognitivní schopnosti

Školitel: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

Témata odborného zájmu: deprese - evoluční přístup - testování Analytické ruminační hypotézy, metoda expresivní psaní - kvantitativní a kvalitativní přístup analýzy dat