< návrat zpět

Mgr. Lucie Michálková


Email: lucka08@gmail.com

Název disertační práce: Podpora teorie mysli u dětí

Školitelka: PhDr. Tereza Soukupová, Ph. D.

Témata odborného zájmu: Neuropsychogie dětí, Neuropsychologická diagnostika, Raná diagnostika (vývojové škály), Etika, Logoterapie a Existenciální analýza

Výuka: více v odkaze na SIS: Vyučované předměty