< návrat zpět

Mgr. et Mgr. Petra Šedinová


Email: sedinova.p@gmail.com

Název disertační práce: Možnosti systematické intervence v oblasti podpory rozvoje předpokladů počátečního čtení a psaní

Školitelka: Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

Témata odborného zájmu: fonologické dovednosti v oblasti rozvoje čtení a psaní, intervervence a multimediální aplikace v oblasti gramotnosti

Výuka: Specifické poruchy učení