< návrat zpět

Mgr. et Mgr. Olga Kučerová


Email: olgan@seznam.cz


Název disertační práce: Vývoj písemného projevu od 1. do 5. třídy základní školy (vázané X nevázané písmo)

Školitelka: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Témata odborného zájmu: psaní, osvojování si psaní, vztah jednotlivých gramotnostních dovedností, hodnocení písma, chybovost, školní psychologie

Výuka: Ontogenetická psychologie pro učitele prvního stupně (semináře), Reflektivní seminář - více v odkaze na SIS: Vyučované předměty