< návrat zpět

Mgr. Karolína Voldřichová


Email: karolina.voldrichova@seznam.cz


Název disertační práce: Interpretace poezie ve školní výuce

Školitel: doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.

Témata odborného zájmu: čtení, psaní, poradenská psychologie, psychoanalytická teorie

Výuka: Seminář z ontogenetické psychologie (učitelství pro 1. stupeň)