< návrat zpět

Mgr. Hana Novotná


Email: hana.novotnaa@gmail.com


Název disertační práce: Analýza specifik výchovných problémů u dospívajících v adoptivní a pěstounské péči

Školitelka: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

Témata odborného zájmu: náhradní výchovná péče (náhradní rodiná péče, ústavní výchova), poruchy chování, výchovné problémy