< návrat zpět

Mgr. Kateřina Mayerová

Email: katerina.mayerova@email.cz

Název disertační práce: Analýza ne(přijetí) genderově atypických obsahů modelů a situací u dětí předškolního věku

Školitel: doc. PhDr. Smetáčková Irena, Ph.D.