< návrat zpět

PhDr. Ivana Křížová


Email: ikrizova@seznam.cz

Název disertační práce: Attachment v raném kolektivním zařízení

Školitelka: PhDr. Tereza Soukupová, PhD.

Témata odborného zájmu: citová vazba, psychodiagnostika, psychopatologie, adiktologie, závislostní nemoci

Výuka: více v odkaze na SIS: Vyučované předměty