< návrat zpět

Mgr. Lenka Horková


Email: lenka.horkova@gmail.com

Název disertační práce: Hrdinovia detí s výchovným problémom

Školitelka: PhDr. Veronika Pavlas Martanová, PhD.

Témata odborného zájmu: poruchy správania, arteterapia, deti a mládež s postihnutím