< návrat zpět

Mgr. MgA. Markéta Čermáková


Email: marketa.cermak@gmail.com


Název disertační práce: „Můj školní příběh" - Proměny vztahu ke škole u žáků základních škol s akcentem na specifika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Školitelka: PhDr., Mgr. Veronika Pavlas Martanová, PhD.

Témata odborného zájmu: ADHD, ADD, PPRCH (primární prevence rizikového chování), mental health promotion

Výuka: Prevence rizikového chování

více v odkaze na SIS: Vyučované předměty