< návrat zpět

Mgr. et Mgr. Veronika Bláhová


Email: blahova.v@atlas.cz

Název disertační práce: Variabilita vývoje počáteční čtenářské gramotnosti u dětí bez patologie ve vývoji řeči

Školitelka: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Témata odborného zájmu: riziko dyslexie, specifické poruchy učení, vývojová dysfázie, psycholingvistika