Autorizované tréninkové centrum (ATC) Instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina při Katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity KarlovyATC vzniklo v červenci 2012 jako projev snahy skupiny odborníků nabízet a šířit metodu profesora Feuersteina v českém a slovenském prostředí. Program Instrumentálního obohacování Profesora Reuvena Feuersteina je intervenčním programem s širokým uplatněním při individuální i skupinové práci. Vychází z principů strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení, tzn. z pohledu na lidský organismus jako na otevřený systém schopný adaptace a změny. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Uživatelé metody se tedy učí lépe soustředit na práci, plánovat vlastní strategie pro řešení úkolu, zvládat vlastní emoce při překonávání obtížného úkolu, naslouchat druhým, vnímat škálu možností... Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se. Kurzy Instrumentálního obohacování jsou určeny pro učitele, psychology, vychovatele, poradenské pracovníky, rodiče a další odborníky. Otevírají nové možnosti a přístupy v práci s dětmi i dospělými. Účastníci kurzů se naučí používat a zprostředkovat strategie efektivního učení, které mohou pomoci jedincům v rámci vzdělávání, ale i v dalších oblastech každodenního života.

Cíle metody FIE

Kvalifikační podmínky ICELP

ATC nabízí:

- vzdělávání v metodě FIE (kurzy FIE I, II, III a FIE Basic) a související kurzy. Všechny kurzy jsou akreditovány MŠMT ČR v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (MSMT-13356/2017-1-752). - seminář představující metodu a umožňující „ochutnat" instrumentální obohacení - inspirační setkání nad instrumenty a semináře pro splnění podmínek CPD - zážitkovou FIE skupinu pro dospělé

Tréninkové centrum si vyhrazuje právo zrušit plánovaný kurz, pokud nebude naplněna jeho minimální kapacita. Informace o přihláškách, platebních a storno podmínkách na adrese: hana.sotakova@pedf.cuni.cz

Nabízené kurzy podrobně:

FIE I

Zážitkový sebezkušenostní kurz, na kterém se účastníci seznámí s teoretickými základy metody Feuersteinova instrumentálního obohacování (strukturální kognitivní modifikovatelnost, zkušenost zprostředkovaného učení, deficitní kognitivní funkce, kognitivní mapa, cíle FIE) a s praktickým využitím těchto instrumentů: Uspořádání bodů, Porovnávání, Analytické vnímání, Orientace v prostoru I. Celkem 80 výcvikových hodin. Cena kurzu FIE I:9 000 Kč, (studenti 8 000 Kč). Lektorka: PhDr. Barbora Lucká, Ph.D. Kurz připravujeme v těchto termínech:

- víkendová forma - podzim 2019 (probíhá v rámci 4 víkendů): 20.-22.9., 12.-13.10., 1.-3.11., 23.-24.11. 2019
- intenzivní forma léto 2020- termín:  14.-21.8. 2020 (8 dnů po 10 hodinách)

Přihlašování zde https://goo.gl/forms/8oxxrM3tLqnwxlcb2

FIE II

V průběhu kurzu účastníci hlouběji porozumí teoretickým základům metody Feuersteinova instrumentálního obohacování a naučí se pracovat s instrumenty Kategorizace, Ilustrace, Instrukce, Vztahy v čase, Rodinné vztahy. Podmínkou k přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu FIE I. Celkem 80 výcvikových hodin. Cena kurzu FIE I:10 000 Kč, (studenti 000 Kč). Lektorka: PhDr. Barbora Lucká, Ph.D.

Kurz připravujeme v těchto termínech:

léto 2019 (16.-23.8.2019), Praha

FIE II víkendový - podzim 2020 (termíny budou upřesněny)

přihlašování zde https://goo.gl/forms/8oxxrM3tLqnwxlcb2

FIE III

V průběhu kurzu účastníci hlouběji porozumí teoretickým základům metody Feuersteinova instrumentálního obohacování a naučí se pracovat s instrumenty Číselné řady, Sylogismy, Orientace v prostoru II, Tranzitivní relace, Vzory ze šablon. Podmínkou k přihlášení na tento kurz je absolvování kurzu FIE I. Celkem 80 výcvikových hodin. Cena kurzu FIE I:9 000 Kč, (studenti 8 000 Kč). Lektorka: PhDr. Barbora Lucká, Ph.D.

Poprvé otevíráme i seminář FIE III, kam se mohou hlásit absolventi FIE I a FIE II!

Termíny: FIE III jarní víkendový: 14.-16.2., 6.-8.3., 27.-29.3.,17.-19.4. 2020

FIE Basic I

V průběhu kurzu se účastníci seznámí s instrumenty řady základní (basic), která je zaměřena na práci s dětmi předškolního věku (od 3 let) a s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Instrumenty lze využít i při práci se seniory. Účastníci se seznámí jak s teorií instrumentálního obohacování, tak s pěti instrumenty: Uspořádání bodů - základní, Orientace v prostoru - základní, Urči emoci, Od jednotky ke skupině, Porovnej a odhal absurdity A a B. Celkem 80 výcvikových hodin. Cena kurzu FIE I:9 000 Kč, (studenti 8 000 Kč). Lektorka: Mgr. et Mgr. Vendula Jašková

Termíny: (2 čtyřdenní semináře) 22.-25.1. a 13.-16.2. 2020, přihlašování zde https://goo.gl/forms/8oxxrM3tLqnwxlcb2

Ukončení kurzu a certifikace

Absolventi kurzu FIE (FIE I, II, III; FIE Basic I) obdrží Osvědčení Univerzity Karlovy o absolvování kurzu akreditovaného MŠMT v rámci DVPP (neomezená platnost) a Certifikát zprostředkovatele Feuersteinova instrumentálního obohacování (vystavený Feuersteinovým institutem v Izraeli). Tento certifikát je platný po dobu čtyř let od data vystavení, jeho platnost je možné prodloužit (na neomezenou dobu) dle podmínek Dalšího profesního rozvoje (CPD - viz kvalifikační podmínky). ATC Univerzity Karlovy poskytuje svým absolventům podporu při získávání kreditů CPD formou dalších seminářů.

Zkušenost zprostředkovaného učení

Kurz účastníky seznamuje se zkušeností zprostředkovaného učení, klade si za cíl ukázat jeho přínos pro systematickou práci v oblasti rozvoje dovedností myslet a učit se ve vzdělávací praxi a naučit účastníky kurzu zprostředkované učení používat ve vlastní výukové, intervenční, vzdělávací či jiné pedagogické praxi. Specifickým cílem vzdělávacího programu je rozvoj odborných kompetencí pedagogických pracovníků na poli systematické výuky dovedností myslet a učit se a to formou provázeného osvojení si konkrétních dovedností a postupů vhodných ve výuce myšlení.

Cena : 1500,-, pro studenty v denní formě studia: 1000,-

Termíny: CPD semináře: podzimní 22.11.2019, jarní 25. 4. 2020

přihlašování zde https://goo.gl/forms/8oxxrM3tLqnwxlcb2

Kurzy na klíč

Na základě zájmu je možné kurz realizovat také pro uzavřenou skupinu v individuálně sjednaných termínech. Pro konkrétní domluvu lze kontaktovat PhDr. Hanu Sotákovou (hana.sotakova@pedf.cuni.cz)

Zážitková FIE skupina

V našem ATC probíhá zážitková (sebezkušenostní) FIE skupina otevřené pedagogickým pracovníkům a studentům souvisejících oborů. Skrze práci s instrumenty R. Feuersteina mohou účastníci rozvíjet sami sebe - svou kognici, emoce i sociální dovednosti, a zároveň reflektovat svou pedagogickou a psychologickou praxi. Také mají příležitost hlouběji porozumět Instrumentálnímu obohacování a osvojit si principy zkušenosti zprostředkovaného učení. Skupina se setkává v pondělí od 17:10 do 18:30 v prostorách Katedry psychologie PedF UK. Skupinou provází Barbora Lucká, trenérka FIE. Podmínkou účasti je zájem o metodu, chuť aktivně se zapojit a uhrazení nákladů na jednotlivé instrumenty. Pro bližší informace pište na barbora@barboralucka.cz