AUTORIZOVANÉ TRÉNINKOVÉ CENTRUM​

Instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina

při Katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

vzniklo v červenci 2012 jako projev snahy skupiny odborníků nabízet a šířit metodu profesora Feuersteina v českém a slovenském prostředí.

Program Instrumentálního obohacování Profesora Reuvena Feuersteina je intervenčním programem s širokým uplatněním v individuální práci i ve třídě.
Vychází z principů strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení, tzn. z pohledu na lidský organismus jako na otevřený systém schopný adaptace a změny. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se.


Cíle Instrumentálního obohacování a jeho členění

Prodej instrumentů - spolupracujeme


Instrumentální obohacování se využívá:

  • u běžné populace a u nadaných dětí jako stimulační prostředek
  • při práci s jedinci se speciálními potřebami (poruchy učení a chování, Downův syndrom, Aspergerův syndrom)
  • jako tréninková metoda u dospělých v jakékoliv hospodářské nebo společenské oblasti
  • při práci s imigranty či kulturními minoritami
  • u psychiatrických pacientů a při rehabilitaci po zranění mozku
  • u seniorů...

Cíle:
Kurzy Instrumentálního obohacování jsou určeny pro učitele, psychology, vychovatele i poradenské pracovníky. Otevírají nové možnosti a přístupy v práci s dětmi i dospělými. Účastníci kurzů se naučí používat a zprostředkovat strategie efektivního učení, které mohou pomoci jedincům v rámci vzdělávání, ale i v dalších oblastech každodenního života.


Informace o kurzech a přihlášky:

Kurzy metody instrumentálního obohacování R. Feuersteina na Katedře
psychologie PedF UK budou probíhat v roce 2018 v následujících termínech:


FIE I - Úvodní 80 hodinový kurz, který seznamuje účastníky s uměním
zprostředkování a metodou samotnou. Absolventi tohoto kurzu mohou
samostatně pracovat s klienty (individuálně i skupinově) s využitím
instrumentů metody instrumentálního obohacování.


1) 23.- 25. 2., 17.-18. 3., 6.-8. 4., 28.-29. 4. 2018 (víkendová forma kurzu) Praha
2) 25.-31. 8. 2018- FIE I Praha

Cena 9 000,- (studující denní studium 8 000,-)

FIE II - Nadstavbový 80 hodinový kurz, který je zaměřen na další
instrumenty, které mohou obohatit práci s klienty a rozvíjet jejich
myšlení

1) 22.-23.9., 13.-14.10., 3.-4.11., 24.-25.11. 2018 Praha

Cena 10 000,- (studující denní studium 9 000,-)

FIE Basic I - Kurz zaměřený na práci s instrumenty pro mladší klienty
(předškolní období, nástup do školy), ale i na klienty se specifickými
vzdělávacími potřebami (80 hodin)

- termíny kurzů budou upřesněny

Cena 9 000,- (studující denní studium 8 000,-)


Zprostředkované učení - Kurz je úvodem do umění zprostředkovaného
učení, je určen především pro zájemce, kteří ještě nejsou zcela
rozhodnuti, jakou cestou se vydat a chtějí se dozvědět něco o
možnostech v přístupu k učení a o provázení žáků k rozvoji jejich
potenciálu (16 hodin)

Nejbližší termíny:

25.-26.11. 2017

13.-14.4. 2018Cena 1 500,- (studující denní studium 1 000,-)

PŘIHLÁŠKA (PRO VŠECHNY TYPY KURZŮ):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeudUUO4bKjahpseiCx1GwBa6N4bnpOlJ6JtQIWvDfbEEA0GA/viewform?c=0&w=1


Tréninkové centrum si vyhrazuje právo zrušit plánovaný kurz, pokud
nebude naplněna jeho minimální kapacita kurzu. Informace o
přihláškách, platebních a storno podmínkách na adrese:
hana.sotakova@pedf.cuni.cz

Novinka!!!! - od září 2017

Zážitková FIE skupina

V našem ATC se aktuálně setkávají dvě zážitkové (sebezkušenostní) FIE skupiny, otevřené pedagogickým pracovníkům a studentům souvisejících oborů. Skrze práci s instrumenty R.Feuersteina mohou účastníci rozvíjet sami sebe - svou kognici, emoce i sociální dovednosti a zároveň reflektovat svou pedagogickou praxi. Zároveň mají příležitost hlouběji porozumět Instrumentálnímu obohacování a osvojit si principy zkušenosti zprostředkovaného učení.

Skupiny se setkávají ve středu od 17 do 18:30 nebo ve čtvrtek od 18 do 19 hodin v prostorách Katedry psychologie PedF UK. Skupinou provází Barbora Neuwirthová, lektorka FIE. Podmínkou účasti je zájem o metodu, chuť aktivně se zapojit a uhrazení nákladů na jednotlivé instrumenty (130 Kč/instrument).

Do skupin je možné se zapojit od září 2017.

Pro bližší informace (a nebo přihlášení) pište na barbora.neuwirthova@gmail.com