AUTORIZOVANÉ TRÉNINKOVÉ CENTRUM​

Instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina

při Katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

vzniklo v červenci 2012 jako projev snahy skupiny odborníků nabízet a šířit metodu profesora Feuersteina v českém a slovenském prostředí.

Program Instrumentálního obohacování Profesora Reuvena Feuersteina je intervenčním programem s širokým uplatněním v individuální práci i ve třídě. Vychází z principů strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení, tzn. z pohledu na lidský organismus jako na otevřený systém schopný adaptace a změny. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se.


Cíle Instrumentálního obohacování a jeho členění

Prodej instrumentů - spolupracujeme

Instrumentální obohacování se využívá

  • u běžné populace a u nadaných dětí jako stimulační prostředek
  • při práci s jedinci se speciálními potřebami (poruchy učení a chování, Downův syndrom, Aspergerův syndrom)
  • jako tréninková metoda u dospělých v jakékoliv hospodářské nebo společenské oblasti
  • při práci s imigranty či kulturními minoritami
  • u psychiatrických pacientů a při rehabilitaci po zranění mozku
  • u seniorů...

Více informací na www.ucime-se-ucit.cz