AUTORIZOVANÉ TRÉNINKOVÉ CENTRUM​

Instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina

při Katedře psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

vzniklo v červenci 2012 jako projev snahy skupiny odborníků nabízet a šířit metodu profesora Feuersteina v českém a slovenském prostředí.

Program Instrumentálního obohacování Profesora Reuvena Feuersteina je intervenčním programem s širokým uplatněním v individuální práci i ve třídě.
Vychází z principů strukturální kognitivní modifikovatelnosti a zkušenosti zprostředkovaného učení, tzn. z pohledu na lidský organismus jako na otevřený systém schopný adaptace a změny. Podstatou metody je stimulace kognitivního rozvoje, který umožňuje školní, sociální a osobnostní růst. Feuersteinova metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovedností myslet a učit se.


Cíle Instrumentálního obohacování a jeho členění

Prodej instrumentů - spolupracujeme


Instrumentální obohacování se využívá:

  • u běžné populace a u nadaných dětí jako stimulační prostředek
  • při práci s jedinci se speciálními potřebami (poruchy učení a chování, Downův syndrom, Aspergerův syndrom)
  • jako tréninková metoda u dospělých v jakékoliv hospodářské nebo společenské oblasti
  • při práci s imigranty či kulturními minoritami
  • u psychiatrických pacientů a při rehabilitaci po zranění mozku
  • u seniorů...

Cíle:
Kurzy Instrumentálního obohacování jsou určeny pro učitele, psychology, vychovatele i poradenské pracovníky. Otevírají nové možnosti a přístupy v práci s dětmi i dospělými. Účastníci kurzů se naučí používat a zprostředkovat strategie efektivního učení, které mohou pomoci jedincům v rámci vzdělávání, ale i v dalších oblastech každodenního života.


Kurzy:
V současné době připravujeme termíny nových kurzů, data a místa konání budou aktualizována průběžně. Děkujeme za pochopení.


Informace o kurzech a přihlášky:
Pro další informace a možnosti přihlášení nás kontaktujte na: hana.sotakova@pedf.cuni.cz