< návrat zpět

Možnosti kognitivní stimulace (GAUK č. 298811) 2011 - 2013

Hlavní řešitel: Mgr. Anna Páchová

Spoluřešitelé: PhDr. Miroslav Rendl, CSc. (školitel)
Anotace:
V současné době je často diskutovanou problematikou vztah mezi bazálními kognitivními funkcemi (pracovní paměť, exekutivní funkce) a schopností řešit školní i mimoškolní problémy.
Projekt je zaměřen na děti s výukovými obtížemi. Cílem je potvrdit výše zmíněnou korelaci a vyřešit, zda lze pomocí specifického tréninkového programu zlepšit výkon dětí v testech zaměřených jak na bazální kognitivní funkce, tak i na vyšší poznávací funkce a na školní výkon.
Bohatým zdrojem informací nám budou výzkumy zabývající se kognitivní rehabilitací osob s poškozením mozku.
Celkově se tedy chceme pokusit odpovědět na následující otázky: (1) Do jaké míry jsou vyšší poznávací funkce ovlivněny bazálními kognitivními funkcemi? (2) Je možné kognitivním tréninkem zaměřeným na zlepšení daných kognitivních funkcí zlepšit schopnost řešit (školní) problémy?