AKADEMICKÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PŘI KATEDŘE PSYCHOLOGIE PEDF UK V PRAZE

Katedra psychologie kromě výuky v oborech na PedF zajišťuje pro studenty všech prezenčních i kombinovaných studijních oborů a také pro studenty jiných fakult Univerzity Karlovy v Praze odborné psychologické služby. 
Studenti se mohou obrátit konkrétně na tyto pracovníky (nejlépe v jejich konzultačních hodinách, případně mailem, pro dohodnutí termínu konzultace), viz Kontakty na webových stránkách katedry psychologie:

Doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 
Poradenství v oblasti partnerských a rodinných vztahů
Problematika studijních problémů
Diagnostika osobnostních dispozic

 

PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Psychologické poradenství pro studenty se speciálními potřebami
Psychologické poradenství a diagnostika u studentů se specifickými poruchami učení
Zvládání studijních problémů, studijní styly

 

PhDr. Hana Sotáková (v současné době pouze elektronické informace na adrese: sotakova@centrum.czPsychologické poradenství pro studenty se speciálními potřebami
Zvládání studijních problémů, studijní styly
Studenti s Aspergerovým syndromem

 

Mgr. Klára Špačková, Ph.D.
Koordinace služeb pro studenty se speciálními potřebami (zpracování posudků funkční diagnostiky kategorie D, zprostředkování posudků funkční diagnostiky kategorie E, studentem vyžádaná komunikace s příslušnými osobami na UK v Praze - u studentů evidovaných v Akademické psychologické poradně)
Diagnostika specifických poruch učení u vysokoškolských studentů

 

Mgr. Eva Chalupová, Ph.D. (externí spolupráce)
Vstupní vyšetření specifických poruch učení u vysokoškoláků
- pro potřeby funkční diagnostiky (aktualizace starších pedagogicko-psychologických zpráv, jsou-li starší než 2 roky, případně nová vyšetření, nebyl-li zatím student diagnostikován)
- zahrnuje komplexní pedagogicko-psychologické vyšetření (test inteligence, anamnestický rozhovor, testová baterie: Cimlerová, P., Pokorná, D., Chalupová, E. a kol.  Diagnostika SPU u adolescentů a dospělých osob. Praha: IPPP, 2008.)
- je nutné dohodnout s koordinátorkou katedry, K. Špačkovou a příslušnou kontaktní osobou z dané fakulty UK v Praze

 

Pro poradenské služby je využívána pracovna č. 307 - „Poradna", Myslíkova 7, 3. patro.