Státní závěrečné zkušky Mgr studia - otázky

Průběh státní závěrečné zkoušky se řídí studijním a zkušebním řádem (blíže viz www.pedf.cuni.cz rubrika Karolinka). Studenti jednak absolvují obhajobu diplomové práce. Jednak ústní zkoušku z následujících předmětů: povinně pedagogickou psychologii a poradenství i klinickou psychologii a psychopatologii; zvolit si mohou mezi psychologií osobnosti a vývojovou psychologií.

Otázky z pedagogické psychologie a poradentsví

Otázky z klinické psychologie a psychopatologie

Otázky z psychologie osobnosti

Otázky z vývojové psychologie

Kombinované studium

- pro kombinované studium platí modifikovaná  verze otázek pro klinickou psychologii a pro psycholopatologii - pro ostatní předměty platí stejná verze jako pro prezenční studium - viz odkazy výše

Otázky z klinické psychologie pro kombinované studium

Otázky z psychopatologie pro kombinované studium