Státní závěrečné zkušky Mgr studia - otázky

Průběh státní závěrečné zkoušky se řídí studijním a zkušebním řádem (blíže viz www.pedf.cuni.cz rubrika Karolinka). Studenti jednak absolvují obhajobu diplomové práce. Jednak ústní zkoušku z následujících předmětů: povinně pedagogickou psychologii a poradenství i klinickou psychologii a psychopatologii; zvolit si mohou mezi psychologií osobnosti a vývojovou psychologií.

Otázky z pedagogické psychologie a poradentsví

Otázky z klinické psychologie a psychopatologie

Otázky z psychologie osobnosti

Otázky z vývojové psychologie