Státní závěrečné zkoušky Bc studia - otázky

Průběh státní závěrečné zkoušky se řídí studijním a zkušebním řádem (blíže viz www.pedf.cuni.cz rubrika Karolínka). SZZ se skládá z obhajoby bakalářské práce, z části sestávající z předmětů psychologických (obecná psychologie, vývojová psychologie, sociální psychologie - otázky viz dále) a z části sestávající z předmětů speciálně pedagogických (speciální pedagogika + jeden z předmětů z následující nabídky: 1. speciální pedagogika znevýhodněného člověka se sluchovým postižením; 2. speciální pedagogika znevýhodněného člověka s řečovým postižením; 3. speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením; 4. speciální pedagogika znevýhodněného člověka s tělesným postižením; 5. speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením; 6. speciální pedagogika znevýhodněného člověka s poruchami chování; 7. speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením - otázky viz webové stránky katedry speciální pedagogiky). Podle své orientace si studenti mohou bakalářskou práci zpracovat na katedře psychologie nebo na katedře speciální pedagogiky.

Otázky z obecné psychologie

Otázky z vývojové psychologie

Otázky ze sociální psychologie