< návrat zpět

PhDr. Mgr. Eva Pecha Šimotová


Email: simoteefa@seznam.cz

Název disertační práce: Pohádka jako snový žánr

Školitel: doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.

Témata odborného zájmu: pohádky, sny, gender, poradenská psychologie v praxi, předškolní pedagogika

Výuka: více v odkaze na SIS: Vyučované předměty