< návrat zpět

Mgr. Michal Voldřich


Email: stredisko.voldrich@seznam.cz

Název disertační práce:
Zkušenost rodičů dětí s problémovým a poruchovým chováním

Školitelka: PhDr. Ida Viktorová, PhD.

Témata odborného zájmu: psychoanalýza, poruchy chování, psychoanalytická psychoterapie dětí a dospívajících

Výuka: Cvičení z ontogenetické psychologie