< návrat zpět

Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.

Telefon: 543
Email: email@katerinalukavska.cz
Místnost: 304

Konzultační hodiny: v sekci "Aktuality"

Výuka

více v odkaze na SIS: Vyučované předměty

Realizované výzkumy a projekty

* Mediace významu ve hrách na hrdiny: diplomová práce; Projekt zaměřený na zkoumání RPG her/her na hrdiny (např. Dračí doupě). Teoretické východisko v kulturně-historické psychologii (Vygotskij) a částečně v psychologii činnosti (Engeström). Realizován empirický výzkum: sledována jedna herní skupina (5 osob) po dobu 18 měsíců; převažující metoda sběru dat: zúčastněné pozorování; interpretace výsledků: kvalitativní. Akcent na procesy učení vyskytující se během hraní, zejména na učení se nacházet a interpretovat význam herních objektů a situací.
* Analýza počítačových her typu MMORPG a osobnostních charakteristik hráčů: MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game) je specifický typ počítačové hry, kdy se hráč připojuje na internetový herní server zpracovaný do podoby virtuálního světa a setkává se s ostatními připojenými hráči. Počítačové hry se staly během posledních několika let diskutovaným tématem zejména díky své rostoucí popularitě. MMORPGs zaujímají v tomto smyslu mezi pc hrami čelní místo. Provozovatelé nejznámější MMORPG World of Warcraft hlásí více než 11 miliónů registrovaných hráčů. MMORPGs navíc oproti „klasickým" počítačovým hrám nenabízejí „jen" uzavřený příběh, kterým hráč prochází, nýbrž virtuální svět, v němž je možné relativně svobodně jednat a setkávat se s ostatními hráči. V rámci projektu se chceme zaměřit především na dvě otázky: 1) Proč lidé se hrou začínají a co je motivuje, aby u ní setrvali? 2) Můžeme pozorováním člověka ve virtuálním prostředí zjistit něco o jeho osobnosti?

Publikace

* Pekárková, K. (2008). Mediace významu ve hrách na hrdiny. Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Česká Republika.
* Pekárková, K. (2008). Fantasy RPG: analýza funkce žánru [talk]. Bratislava, SK, leden 2008 (VII. česko-slovenská konference „Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Kvalitativní výzkum ve veřejném prostoru").
* Pekárková, K. (2008). Application of the Rep test on social climate assessment in school class - Pilot methodological study [poster]. Praha, CZ, červen 2008 (Xth European Congress of Psychology)

Další informace

* Akademické zájmy: psychologické aspekty RPG her a počítačových her, kulturní psychologie, psychologie významu, narativní psychologie, kvalitativní metodologie
* Sport: basketbal, volejbal, tenis, atletika, orientální tanec
* Umění: kresba, počítačová grafika
* Ostatní: fantasy romány, strategické hry