< návrat zpět

Mgr. et Mgr. Tereza Medřická


Email: kucerova.tereza@centrum.cz

Název disertační práce
: Variabilita vývoje počáteční čtenářské gramotnosti u dětí s rodinným rizikem dyslexie

Školitelka: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Témata odborného zájmu: Poruchy autistického spektra, Děti raného a předškolního věku