Kategorie: Aktuality

Studentské psychologické dny - 23. dubna

Jako každý rok se i během letošního jara těšíme na seznámení se studentskými odbornými pracemi a na celé inspirativní odpoledne naplněné odbornými diskusemi.

Katedrové kolo Studentských psychologických dnů se bude konat ve čtvrtek 23. dubna odpoledne. Přesné informace budou zveřejněny později.

Akci organizuje studentská oborová rada spolu s dr. Radkou High a dr. Hanou Valentovou.

Studentské psychologické dny jsou příliežitostí pro prezentování odborných prací (obhájených či dokončovaných bakalářských a diplomových prací, rozsáhlejších seminárních prací a výstupů jiných odborných aktivit) studentek a studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia psychologie. Účast je vedena jako konferenční stáž a studující za ni získají kredity. Dvě prezentované práce z katedrového kola budou v květnu 2020 vyslány na mezinárodní kolo do Bánské Bystrice.

print Formát pro tisk

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.