Kategorie: Aktuality

Konference Den se školní psychologií ( 6.2.2020)

Srdečně zveme všechny zájemce na pravidelnou konferenci Den se školní psychologií.  Konat se bude ve čtrvrtek  dne 6.2.2020, od 10:00 -16:00 na půdě katedry psychologie.

Téma konference: "Žák a jeho variabilita ve společném vzdělávání "

Spojujícím tématem tohoto setkání je žák. Budeme se zabývat nejen žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale různými typy žáků a jejich specifiky.  Cílíme tedy například na žáky s problémovým chováním (SPCH), žáky cizince (s odlišným mateřským jazykem), žáky s poruchou autistického spektra nebo žáky ze znevýhodněného rodinného prostředí. Nechceme však opomenout ani žáky vyžadující podporu v rozvoji sociálních vztahů, učebních strategií atd. Zaměříme se na možnosti práce ze strany školního psychologa a jeho spolupráci s rodinou, pedagogy i dalšími institucemi.

Program bude rozdělen do dvou částí, dopolední přednášková část (cca 10,00 - 12,30) a odpolední paralelní workshopy - tématické i kazuistické (cca 13,30 - 16,00).  ¨

Odborný tým konference: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D., doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

Aktivní vystoupení na konferenci: Pokud se ve své praxi věnujete uvedenému tématu, oceníme vaše zkušenosti. Neváhejte se přihlásit a vystoupit se svým příspěvkem v rozsahu cca 20 minut, je možné připravit i interaktivní workshop cca na 60 minut.

Anotace příspěvků zasílejte do  10. 1. 2020 mailem na: hana.sotakova@pedf.cuni.cz

Přihláška na konferenci zde: https://forms.gle/B6vYEHzPR8uw3ifo9

Konference je pro řádně přihlášené účastníky zdarma a bude jim vystaveno potvrzení o účasti na konferenci.

Uzávěrka přihlášek:  3. 2. 2020 nebo při naplnění kapacity

Pozvánka na konferenci:  http://kps.pedf.cuni.cz/upload/Den_2020%20(1).pdf

print Formát pro tisk

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.