Kategorie: Aktuality

Psychologické kurzy pro navaz.mag. Učitelství

V zimním semestru 2019/2020 nabízí katedra psychologie následující povinně-volitelné kurzy pro navazující magisterské studium Učitelství pro ZŠ a SŠ:

OPNZ0Q117Bp1 Školní třída - Pejchalová Michaela, Mgr.

OPNZ0Q118Bp1 Poruchy učení - Kučerová Olga, Mgr. Bc., Ph.D.

OPNZ0Q120Bp1 Poruchy psychického vývoje - Trpišovská Dobromila, doc. PhDr., CSc.

OPNZ0Q123Bp1 Autodiagnostika učitele - Pavelková Isabella, doc. PhDr., CSc.

OPNZ0Q125Bp1 Psychologie virtuálního světa Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D.

OPNZ0Q132Bx01 Gender a škola - Smetáčková Irena, doc. PhDr., Ph.D.

OPNZ0Q136Bx01 Nadané děti - High Radka, PhDr., Ph.D.

OPNZ0Q119Bp1 Prevence rizikového chování -  Čermáková Markéta, Mgr. MgA.

Zápis do kurzů probíhá v SISu a řídí se standardními pravidly.


Prosím, nepřihlašujte se do více kurzů zároveň. Blokujete tak místa pro ostatní studující. V možnostech katedry není nabízet takové množství míst, aby se každý student/ka mohl/a přihlásit do 2-3 kurzů v jednom semestru. Děkujeme za ohleduplnost k ostatním.


Pokud se některým studujícím nepodařilo přihlásit do žádného povinně-volitelného kurzu, kontakujte prosím vyučující, popř. dr. Špačkovou či dr. Sotákovou. V případě, že to kapacita místnosti dovolí, budete přednostně zapsáni.

Těšíme se na vás v našich kurzech.

print Formát pro tisk

Komentáře


Nebyly přidány žádné komentáře.