Kategorie: Aktuality

Konference Autismus 2016

Mezinárodní konference AUtismus 2016 - psychoanalytický přístup


Praha 1. - 3. dubna 2016

Konference „AUtismus 2016" navazuje na předchozí ročníky mezinárodních konferencí pořádaných dětskou sekcí ČSPAP a na živou a obohacující spolupráci se zahraničními kolegy, dětskými psychoanalytickými psychoterapeuty, především z Velké Británie.
Tématem dubnového setkání je problematika dětí (ale i dospělých) s poruchou autistického spektra (PAS). Své příspěvky přednesou domácí i zahraniční odborníci. Důraz bude kladen na prezentaci klinického materiálu, tak aby se účastníci seznámili s psychoanalytickým pohledem na autismus a terapii dětí s PAS. Ze zkušenosti totiž víme, že psychoanalýza může obohatit porozumění těmto dětem a pomoci jim a jejich pečovatelům. Na programu jsou kromě přednášek i diskusní skupiny a společenský program.
Akce je určena všem psychoterapeutům, psychologům, psychiatrům, lékařům dalších odborností, pedagogům, asistentům a dalším profesionálům, kteří se věnují dětem (či dospělým) s PAS.
Tématu konference budeme věnovat i jedno z čísel časopisu Revue Psychoanalytická psychoterapie (léto 2017).

Jazyk konference
čeština a angličtina, překlad zajištěn

Místo konání
Filosofická fakulta UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1

pořádá

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii - dětská sekce
www.cspap.cz

člen European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy
www.efpp.org


Program
Pátek 1. dubna 2016
15:00 - 16:00 registrace
16:00 - 16:15 uvítání
16:15 - 17:45 Michel Grollier (F): „Věřte v lidi s autismem"
17:45 - 18:00 přestávka
18:00 - 19:30 diskusní skupiny

Sobota 2. dubna 2016
9:00 - 10:30 May Nilsson (SWE): „Nástroje hry a komunikace" -
počáteční práce s autistickým chlapcem
10:30 - 10:45 přestávka
10:45 - 12:15 diskusní skupiny
12:15 - 13:45 přestávka na oběd
13:45 - 15:15 Naděžda Okenicová (SR): „Děti s Aspergerovým
syndromem v terapeutickém procesu" -
průřez terapeutických sessí
15:15 - 15:30 přestávka
15:30 - 17:00 diskusní skupiny
17:00 - 17:15 přestávka
17:15 - 18:15 Petr Třešňák (ČR): „Dá se autismus dítěte přežít ve zdraví?" -
zkušenosti rodiče dcery s autismem a problémovým chováním
19:00 - 21:30 společná večeře

Neděle 3. dubna 2016
9:00 - 10:30 Lydia Tischler (GB): „Autismus? Co to je?" - vývoj
pohledu na autismus a práce s rodiči autistických dětí
10:30 - 10:45 přestávka
10:45 - 12:15 diskusní skupiny
12:15 - 13:45 přestávka na oběd
13:45 - 15:15 Iva Macková (ČR): „Tak trochu jinak" - psychoanalytická
psychoterapie autistického chlapce
15:15 - 15:30 přestávka
15:30 - 17:00 diskusní skupiny
17:00 - 17:10 přestávka
17:10 - 17:30 závěr

Změna programu vyhrazena.
Přednášející

Michel Grollier (F) - Psycholog a psychoterapeut. V letech 1988-2006 pracoval ve specializované nemocnici s dospívajícími na dětské psychiatrii. V současnosti pracuje v oblasti péče o děti a mládež v zařízeních ve Velké Británii. Psychoanalytik, člen WAP (World Association of Psychoanalysis). Pracoval na výzkumu v oblasti psychopatologie, vzdělávání, sociální psychologie, patologické a klinické psychologie. Publikuje články v časopisech, kapitoly v odborných knihách. Je expertem pro různé časopisy. Od května 2015 je zvolen jako prezident Akademické rady na univerzitě v Rennes.

PhDr. Iva Macková (ČR) - Narozena v Praze, kde žije a pracuje dosud. Absolventka oboru psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, atestovaná klinická psycholožka a psychoterapeutka. Certifikovaná psychoanalytická psychoterapeutka pro děti a dorost. Řádná členka ČSPAP, zástupce vedoucího dětské sekce a delegát EFPP. Certifikovaná absolventka Fulbright Program na City University of New York. Od roku 1993 provozuje soukromou praxi zaměřenou především na práci s dětmi a dorostem.

May Nilsson (SWE) - psychoterapeutka pro děti a dospívající, učitelka a supervizorka v nadaci Erica ve Stockholmu. Je delegátkou za Švédsko v EFPP, dětské sekci. Publikuje v časopisech Journal of Child Psychotherapy, JICAP a Swedish journals of child and adolescent psychotherapy. Je hostující vysokoškolskou učitelkou v IPTAR v New Yorku, přednášela na mnoha konferencích v zahraničí. Je hlavní vedoucí ve výcvikovém programu na Ukrajině. Je členkou redakční rady časopisu International Psychiatric, Psychotherapeutic and Psychoanalytical Journal.

Mgr. Naděžda Okenicová (SR) - vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Od roku 2006 se věnuje dětem a mladým lidem s autismem - Aspergerovým syndromem. Od roku 2010 je kandidátkou výcviku v psychoanalytické psychoterapii v rámci dětské sekce ČSPAP. Aktuálně pracuje v Autistickém centru Andreas v Bratislavě.

Lydia Tischler (GB) - Absolvovala dětský psychoterapeutický výcvik na Hampsteadské klinice (nyní Centrum Anny Freudové). 23 let zastávala pozici hlavní dětské psychoterapeutky v nemocnici Cassel Hospital (Londýn), kde měla příležitost pracovat s matkami a jejich malými dětmi a pozorovat jejich vývoj. Zastávala řadu pozic v Asociaci dětských psychoterapeutů a v Britské psychoterapeutické společnosti. Vyučovala a supervidovala dětské psychoterapeuty a další odborníky v Anglii i v zahraničí, aktivně se účastní konferencí v České republice. Je spoluzakladatelkou EFPP. Výrazně se podílela na vzniku dětského psychoterapeutického výcviku v České republice, je čestnou členkou ČSPAP.

Petr Třešňák (ČR) - Vystudoval žurnalistiku a Západoevropská studia na Univerzitě Karlově. Krátce působil v ekologických nevládních organizacích. Od roku 2001 pracuje v týdeníku Respekt, v současné době je zástupcem šéfredaktora. Věnuje se hlavně zdravotním a společenským tématům. Za své články získal dvě evropské a několik českých novinářských cen. Je laureátem ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2015. V současné době píše esejisticky laděnou knihu o výchově dcery s autismem a mentální retardací s pracovním názvem Zvuky probouzení.

Vedoucí diskusních skupin

MUDr. Marie Kopřivová
PhDr. Iva Macková
May Nilsson
Mgr. Naděžda Okenicová
MUDr. Ivana Růžičková
MUDr. Eduard Rys
Lydia Tischler

Organizace konference

MUDr. Marie Kopřivová, MUDr. Ivana Růžičková, MUDr. Eduard Rys, paní Alice Veselá, Mgr. Michal Voldřich


Další členové organizačního týmu

PhDr. Hana Drábková, MUDr. Tomáš Havelka, PhDr. Iva Macková, MUDr. Marie Vrbová


Místo konání

Filosofická fakulta UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1


Kredity

Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů a lékařů a ohodnocena kredity Asociace klinických psychologů (AKP) i České lékařské komory (ČLK).


Konferenční poplatek

Do 31. ledna 2016 plná cena - 2 700 Kč
zvýhodněná cena (např. studenti VŠ) - 2 200 Kč
Od 1. únoru 2016 plná cena - 3 200 Kč
zvýhodněná cena (např. studenti VŠ) - 2 700 Kč
Slavnostní večeře 2. dubna - 600 Kč


Přihlášení

Pro přihlášení zašlete na emailovou adresu conf@cspap.cz následující údaje: jméno, příjmení, titul, email, adresu (ulice, č. p., město, PSČ), event. další fakturační adresu vč. IČ (pokud si přejete fakturovat na jiný subjekt, např. zaměstnavatele). Uveďte také, zda máte zájem zúčastnit se společné večeře v sobotu 2. dubna.
Po přijetí přihlášky Vám bude zaslána faktura.

Konferenční účet

korunový: 2900708708 / 2010
Euro: 2800701621 / 2010
IBAN CZ8820100000002800701621
BIC code / SWIFT FIOBCZPPXXX


Organizační sekretář konference

Paní Alice Veselá - conf@cspap.cz

Více informací naleznete na webu www.cspap.cz.

Dotazy a přihlášky zasílejte na conf@cspap.cz.

Těšíme se na vás!

MUDr. Eduard Rys
koordinátor ČSPAP a vedoucí dětské sekce ČSPAP

print Formát pro tisk

Komentáře

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nebyly přidány žádné komentáře.