Klikněte zde pro vstup na nové stránky.
Náchází se na nich velké množství nových dokumentů a publikací ke stažení.
http://www.amsoft.cz/produkty/adobe/acrobat/readstep.htmlVšechny dostupné dokumenty jsou ve formátu PDF.
Stáhněte si zdarma Adobe Acrobat Reader.Základní informace o longitudiálním výzkumu Pražské skupiny školní etnografie


Výzkumné zprávy a publikace:

La transmission du savoir comme probleme culturel et identitaire. Réuni sous la direction de Miloš Kučera, Jean-Yves Rochex, Stanislav Štech. The transmission of knowledge as a problem of culture and identity. Edited by Miloš Kučera, Jean-Yves Rochex, Stanislav Štech. Prague: Karolinum, 2001. 248 s.

Pražská skupina školní etnografie. 1. třída: příloha závěrečné zprávy o řešení grantového projektu GA ČR 406/94/1417 "Žák v měnících se podmínkách současné školy". Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1998. 364 s.
The 1st class.(Annual Report for the Czech Grant Agency, 406/94/1417).

Pražská skupina školní etnografie. 2. třída: příloha závěrečné zprávy o řešení grantového projektu GA ČR 406/94/1417 "Žák v měnících se podmínkách současné školy". Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. 170 s.
The 2nd class.(Annual Report for the Czech Grant Agency, 406/94/1417).

Pražská skupina školní etnografie. 3. třída: příloha závěrečné zprávy o řešení grantového projektu GA ČR 406/97/0870 "Žák v měnících se podmínkách současné školy". Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1998. 257 s.
The 3rd class.(Annual Report for the Czech Grant Agency, 406/97/0870).

Pražská skupina školní etnografie. 4. třída: příloha závěrečné zprávy o řešení grantového projektu GA ČR 406/97/0870 "Žák v měnících se podmínkách současné školy". Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1999. 376 s.
The 4th class.(Annual Report for the Czech Grant Agency, 406/97/0870).

Pražská skupina školní etnografie. 5. třída: příloha závěrečné zprávy o řešení grantového projektu GA ČR 406/97/0870 "Žák v měnících se podmínkách současné školy". Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2000. 337 s.
The 5th class.(Annual Report for the Czech Grant Agency, 406/97/0870).

Pražská skupina školní etnografie. 6. třída: příloha závěrečné zprávy o řešení grantového projektu GA ČR 406/00/0470 "Žák v měnících se podmínkách současné školy". Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2001. 370 s.
The 6th class.(Annual Report for the Czech Grant Agency, 406/00/0470).

Pražská skupina školní etnografie. 7. třída: příloha závěrečné zprávy o řešení grantového projektu GA ČR 406/00/0470 "Žák v měnících se podmínkách současné školy". Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2002. 279 s.
The 7th class.(Annual Report for the Czech Grant Agency, 406/00/0470).

Pražská skupina školní etnografie. 8. třída: příloha závěrečné zprávy o řešení grantového projektu GA ČR 406/00/0470 "Žák v měnících se podmínkách současné školy". Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2002. 279 s.
The 8th class.(Annual Report for the Czech Grant Agency, 406/00/0470).

Pražská skupina školní etnografie. Co se v mládí naučíš. Praha: Pedagogiká fakulta Univerzity Karlovy, 2001. 229 s.
("Iuveni parandum...");jako výzkumná zpráva získalo medaili Ministra školství, mládeže a tělovýchovy v r. 1993.

Pražská skupina školní etnografie. Typy žáků: zpráva z terénního výzkumu. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1995. 210 s.
(Types of pupils)

Pražská skupina školní etnografie.Pedagogická fakulta očima studentů. Praha: Středisko vědeckých informací Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, 1994. 230 s.
(Faculty of Education as seen by its students.)

Štech, S. Ed.: Stát se učitelem. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1995. 508 s.
(Becoming a teacher.)

Kučera, M. Ed.: Transmise kultury a škola.Praha : Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 1998. 214 s.
(The transmission of culture and the school.)

Pražská skupina školní etnografie: Čeští žáci po deseti letech. Praha, UK PedF 2004

Pražská skupina školní etnografie: Profi-volba z deváté třídy. Praha, UK PedF 2005

Pražská skupina školní etnografie: Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha, Karolinum 2005