Transmise kultury a škola

OBSAH:


Transmisia kultúry a úloha prírodovedného vzdelávania
L'ubomír Held

Hodnotový systém didaktiky matematiky
Milan Hejný

Transmise ve výtvarné výchově
Jan Slavík

Osvojování sémiotické funkce
Miroslav Klusák

Mapa: obraz alebo správa o priestore?
Branislav Pupala

Transmise zdravotnické kultury na našich lékařských fakultách
jiří Mareš

Malí medzi vel'kými: žiaci hovoriaci dialektom
Peter Gavora

Role "skrytého kurikula" školy v transmisi "lokální kultury" na pozadí konfesní roztržky a národnostních nejasností v obci na severovýchodě Slovenska v letech 1994-96
Stanislav Kužel

Kulturní orientace a subkulturní tendence středoškolské mládeže ve středně velkém městě v České republice
Vladimír Czumalo, Martin Matějů, Vladimír Merta, Zdeněk Uherek

Mezigenerační přenos mezi rodinou a školou
Stanislav Štech

Několik poznámek k verbalizaci zdvořilosti na 2. stupni základní školy
Jasňa Šlédrová

Móda, strach a kouzlo osobnosti
Markéta Rybová

Antropogenetické a ontogenetické paralely vývinu komunikácie písanou rečou
Ol'ga Zápotočná

Písemná produkce osmi- až desetiletých dětí: výměna a vyjednávání
Ida Viktorová

Dětský památník -příklad transmise a transformace kulturního fenoménu
Dana Bittnerová

Hledání identity v období krize výchovy
Jaroslav Koťa

Osvojování role školáka v první třídě
Lenka Hříbková

K transmisi antické kultury: příklad Íliady
Miloš Kučera