6.TŘÍDA

OBSAH:


VÝVOJ VÝSLEDKŮ STANFORD-BINETOVA INTELIGENČNÍHO TESTU U TŘÍ DVOJIC
DĚTÍ SE SHODNÝM CELKOVÝM SKÓRE VE DRUHÉ TŘÍDĚ

Lenka Hříbková, Alena Škaloudová

POZNÁMKY KE STRUKTUŘE A SÉMANTICE SLOVNÍCH ÚLOH: OD 4. DO 6. TŘÍDY
Miroslav Rendl

VÝVOJ LÁTKY V ČEŠTINĚ OD 1. DO 6. TŘÍDY
Miloš Kučera

PÍSEMNÁ PRODUKCE DĚTÍ V 6. TŘÍDĚ
Ida Viktorová

6. TŘÍDA: DĚTI A SPISOVNÁ ČEŠTINA
Romana Prouzová

POZNATKOVÉ BILANCE ŽÁKŮ 5. TŘÍDY II
PROBLEMATIKA KOMPLIKACE ODPOVĚDÍ

Miroslav Klusák

DRSŇÁCI A FRAJERKY
David Doubek

HRA JAKO STEREOTYP CHOVÁNÍ DĚTÍ V ŠESTÉ TŘÍDĚ
Dana Bittnerová

HOLKY 2000
Markéta Rybová

IDENTITNÍ SITUACE ŠESŤÁKŮ: TEMATICKÁ ANALÝZA ROZHOVORŮ
Miloš Kučera