Pedagogická fakulta očima studentů

OBSAH

PŘEDMLUVA

DOTAZNÍK PRO STUDENTY PEDAGOGICKÉ FAKULTY

ÚVOD

POPIS VZORKU STUDENTŮ
Referenční soubor
Referenční soubor reprezentantů
Soubor respondentů
Charakteristiky studentů v souboru respondentů

PERCEPCE PODMÍNEK STUDIA NA FAKULTĚ
Výuka
Organizace studia
Klima

"SPOKOJENÍ" A "NESPOKOJENÍ"
"Výuka"
"Organizace studia"
"Klima"
Volba fakulty a profese

VZTAH K FAKULTĚ, OBORU A PROFESI

ROZDÍLY MEZI OBORY
"Výuka"
"Organizace studia"
"Klima"
Rozdíly v percepci a hodnocení podmínek studia
Vztah k oboru, fakultě a profesi

SHRNUTÍ

POZNÁMKY


COMMITMENT STUDENTŮ

METODA A JEJÍ POUŽITÍ
Vzorek
Způsob získání dat
Problematická místa zpracování
Pojem commitmentu
Funkce commitmentu ve výzkumu

VÝPIS VÝRAZŮ COMMITMENTU

KONFIGURACE CELKOVÝCH VÝSLEDKŮ
Dlouhá věta o učitelské profesi
Nemožné povolání
Paradoxní postavení fakulty

JAK VIDÍ SVOU PROFESI: SPPG, ZŠ, VVP (ROZDÍLY MEZI STUDIJNÍMI SMĚRY)
Tři typy commitmentu
Tři směry studia

TŘI TYPY PROFESE
SPPG: Práce, která má vždy smyl
ZŠ: Obava z (de)formování
VVP: Pozice mezi intelektuálem a dělníkem

ZÁVĚRY Z COMMITMENTU STUDENTŮ
Celkový postoj ke commitmentu
Jednotlivá opatření

HODNOCENÍ ABSOLVOVANÝCH KURZŮ POSLUCHAČI PEDAGOGICKÉ FAKULTY "INDEX"

METODY A POPIS VZORKU

ZPRACOVÁNÍ

VÝSLEDKY A INTERPRETACE DAT
Celková spokojenost podle indexu
Hodnocení kateder

SHRNUTÍ

ZÁVĚRY

PŘÍLOHY K TEXTU

PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍK PRO POSLUCHAČE PEDAGOGICKÉ FAKULTY

PŘÍLOHA Č. 2 E1. KLÍČOVÁ SLOVA CELKOVÉHO KLIMATU

PŘÍLOHA Č. 3 PŘEHLED RESPONDENTY NAVRHOVANÝCH PARAMETRŮ "VÝUKY" (C8-C10) A "ORGANIZACE STUDIA" (D24-D26)

PŘÍLOHA Č. 4 "AD COMMITMENT"

DOPLŇKY K INDEXU