5.TŘÍDA

OBSAH:


NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY V PÁTÉ TŘÍDĚ
Alena Škaloudová

STANFORD-BINETŮV INTELIGENČNÍ TEST V PÁTÉ TŘÍDĚ
Lenka Hříbková, Alena Škaloudová

"MATEMATICKÉ MYŠLENÍ" V TESTU STANFORD-BINET: OD 2. DO 5. TŘÍDY
Miroslav Rendl

DVA ASPEKTY JAZYKA A DVA TYPY ŠPATNÉHO ČTENÍ
Miloš Kučera

PSANÍ V 5. TŘÍDĚ
Ida Viktorová

ŘÍZENÉ VYPRÁVĚNÍ DĚTÍ
Romana Prouzová

POZNATKOVÉ BILANCE ŽÁKŮ 5. TŘÍDY
Miroslav Klusák

ŠPLHÁNÍ A PODVÁDĚNÍ
David Doubek

REALITA HRANÍ DĚTSKÝCH HER
Dana Bittnerová