8.TŘÍDA

OBSAH:


PROSPĚCH V 6. AŽ 8. TŘÍDĚ ZŠ
Alena Škaloudová

IDENTITNÍ A JAZYKOVÁ SITUACE OSMÁKŮ
Miloš Kučera

ČTENÁŘSTVÍ A ČTENÁŘSKÉ DENÍKY V SEDMÉ A OSMÉ TŘÍDĚ
Ida Viktorová

POZNÁMKY K MATEMATICKÉ KOMPETENCI DĚTÍ V 8. TŘÍDĚ
Miroslav Rendl

"EVROPA" - ZEMĚPIS V 7. - 8. ROČNÍKU ZŠ
Miroslav Klusák

AUTOBIOGRAFICKÉ VYPRÁVĚNÍ V OSMÉ TŘÍDĚ
Vladimír Chrz

FAKT SI HOLKY NEHRAJÍ?
Dana Bittnerová

KLUCI V OSMÉ TŘÍDÉ
David Doubek

CHLAPECKÁ MÓDA V OSMÉ TŘÍDĚ
Markéta Levínská