Zveme vás na konferenci Když spolu vyučující mluví… aneb kolegiální sdílení profesních zkušeností ve školách

Konference se koná ve středu 9. června 2021 od 9 hodin do 12:30.

 

Účast na konferenci je možná distančně, nebo prezenčně. Místo konání konference je Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, Aula.

Distanční účast je možná prostřednictvím aplikace Zoom: https://cuni-cz.zoom.us/j/93737694506

Pro registrované bude k dispozici také video-nahrávka.

 

Konference uzavírá projekt „Supervize – prevence učitelského vyhoření“, který realizovala katedra psychologie PedF UK za finanční podpory Technologické agentury ČR. Účelem setkání je představit průběh a výsledky projektu, které mohou využít školy při výběru a zavádění supervize, intervize, mentoringu a dalších typů kolegiálního sdílení.

 

Program konference

8:30 – 9:00         prezence, otevření distančního přístupu

9:00                      zahájení konference

9:05–9:40           představení projektu, kolegiální sdílení ve školách (přínosy a rizika)

9:40–10:50         kolegiální sdílení pohledem praxe

Mgr. Ladislava Hazdrová, ředitelka školy
Mgr. Pavel Plaček, supervizor
Mgr. Kateřina Spěváková, školní psycholožka
Mgr. Lucie Bečvářová, učitelka
PhDr. Jana Poche Kargerová, lektorka Wandy

10:50–11:10      výstupy pro školy (metodika, kniha, kurzy, videospoty)

11:10–11:30      přestávka s občerstvením

11:30–12:30      workshopy

12:30                    ukončení konference

 

Workshopy

Workshopy mají za cíl přiblížit výstupy projektu jednotlivým skupinám aktérů a poskytnout prostor pro sdílení jejich vlastních zkušeností a očekávání. Workshopy budou probíhat v menších skupinách (maximálně 15-20 osob). V případě prezenční účasti, se budou workshopy konat v budově PedF UK. V případě distanční výuky obdržíte bližší informace (a link k připojení) e-mailem v úterý 8. června.

 

Prezenční účast v budově Pedagogické fakulty UK podléhá aktuálním protipandemickým pravidlům. Při vstupu do budovy je nutné předložit potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19 před méně než 180 dny, potvrzení o dokončeném testování či od první dávky uplynulo nejméně 22 dnů nebo potvrzení o negativním výsledku testování. Uvnitř budovy je nutné používat respirátor.